Politica de Confidentialitate

Prelucrarea datelor dumneavoastra personale este necesara pentru furnizarea raspunsurilor pentru investigatiile pe care dumneavoastra doriti sa le faceti prin intermediul Plusmedical.ro sau pentru derularea/ incheierea si executarea unui contract la care sunteti parte sau il derulati cu subscrisa. Prin solicitarea dumneavoastra de a efectua investigatii pentru obtinerea unei a doua opinii medicale prin intermediul Plusmedical.ro va exprimati acordul ca datele dumneavoastra sa fie preluate/prelucrate si stocate conform prevederilor legale.

In afara scopului pentru care au fost preluate, datele dumneavoastra pot fi prelucrate si din necesitatea de a respecta o obligatie legala la care suntem supusi, cum ar fi in cazul raportarilor cu autoritatile competente in domeniul sanatatii, la derularea eventualelor controale derulate de catre autoritatile legale, in cazul cerintelor contabile etc . Datele preluate urmeaza a fi stocate pentru perioada impusa de legile specifice din domeniul sanatatii. Plusmedical.ro nu prelucreaza datele in mod excesiv, nu externalizeaza catre terti neautorizati accesul la acestea.

Incercam sa ne limitam prelucrarea datelor dumneavoastra personale la o dimensiune, amploare si frecventa care sunt necesare pentru scopurile procesarii si pentru indeplinirea scopului pentru care au fost furnizate.

Datele dumneavoastra personale sunt transferate de la si catre terte parti (Clinicile Medicale prezente pe site-ul Plusmedical.ro) care prelucreaza datele personale in numele nostru respectiv in cadrul retelei de parteneri Plusmedical.ro. In functie de scopul pentru care ne-ati furnizat datele dumneavoastra acestea pot fi accesate de catre diverse departamente ale Clinicilor Medicale mentionate. Dezvaluirea datelor dumneavoastra personale catre imputernicitii nostri are la baza contracte scrise sau un temei legal.

Ne asiguram ca personalul nostru este responsabil pentru prelucrarea sigura a datelor cu caracter personal. Controlam accesul la datele personale pe care le detinem si controlam faptul ca numai persoanele care au dreptul de a accesa datele personale detinute pot accesa aceste date si organizam sesiuni interne de discutii in legatura cu Protectia datelor cu caracter personal. Ne asiguram ca accesul fizic neautorizat la datele noastre cu caracter personal este impiedicat si ca prevenim pierderea, distrugerea, deteriorarea si modificarea suportului de stocare a datelor personale.

Aveti dreptul la stergerea datelor dumneavoastra personale. La cererea dumneavoastra vom sterge fara intarzieri nejustificate datele dumneavoastra personale pe care le prelucram, daca datele nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau va prelucram datele in baza unui interes legitim asupra caruia prevaleaza obiectia dumneavoastra si nu exista alt temei pentru prelucrare.

Puteti trimite solicitarea dumneavoastra referitoare la protectia datelor dumneavoastra personale la adresa de e-mail office@plusmedical.ro.

Veti primi raspunsul nostru la solicitarea dumneavoastra la adresa de e-mail pe care o indicati sau, in absenta unei indicatii exprese, la adresa utilizata pentru a depune cererea. Cererea dumneavoastra va fi tratata in termen de 30 zile de la primire, cu exceptia cazului in care este necesar un timp mai lung pentru a raspunde, caz in care va vom comunica eventuala intarziere.

Daca intervine o modificare a acestei note de informare, noua versiune va fi publicata la aceeasi adresa web. Modificarile nu sunt comunicate prin e-mail.

Suntem o companie romaneasca ce ofera servicii in Romania rezidentilor din Romania, prin urmare legea aplicabila este legea romana.

Aceasta nota de informare este elaborata in temeiul Legii nr. 677/2001 (care implementeaza Directiva 95/46/CE) si va fi adaptata la prevederile Regulamentului General privind Protectia Datelor, aplicabil de la 25 mai 2018.

Va multumim pentru intelegere si va siguram pe acesta cale de tot suportul si disponibilitatea noastra de a implementa corect prevederile legale din domeniul sanatatii completate de prevederile legale mentionate in prezenta.